Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
XUÂN NÀY CHÙA HƯƠNG KHÔNG LỄ HỘI

Đang khấp khởi đi chùa Hương, Yên Tử
thì phát ho, cảm lạnh cái Cúm Tàu
Ngọn gió độc thổi từ sông Dương Tử
Corona bủa kín Hoàng Hạc Lâu.

                              Vũ Hán "chết" ...đến Nhật , Hàn đóng cửa
Qua Iran "lưỡi hái" tới Roma
Rồi Âu - Mỹ cả đất trời phong tỏa
Dịch Cúm Tàu vượt "Thế chiến thứ 3" ?

                                Buồn ngồi nhà... chùa Hương không lễ hội
Thế giới lên ngôi là  cái " khẩu trang"
Mừng Hà Nội vẫn an toàn ( đang gồng mình) chống Dịch
Chim Việt bốn phương bay về đậu Cành Nam.

     Hà Nội 18/3/2020


   ĐÊM VŨ HÁN  

Đêm Vũ Hán nCovi toàn trị
Thành phố lặng câm, cửa đóng then cài
Bệnh viện đầy những bệnh nhân khó thở
Khách sạn, nhà hàng chẳng có ai.

                          Dương tử giang đầu Dương liễu rũ
Hoàng Hạc Lâu : chàng Thôi Hiệu không về
Hạc vàng biến...chen nhau bầy Quạ đói
Sương tuyết mịt mùng phương thảo thê.

                          Ơi Trung Cộng, nơi búa liềm khạc lửa
Những trại giam người Duy Ngô Nhĩ - Tân Cương
Đêm Vũ Hán như nhãn tiền quả báo
Đứt con "Đường tơ lụa" mộng xâm lăng.

      Hà Nội , 24/2/2020
      Nhân xem film " Đêm Vũ Hán"


   BÀI THƠ VỀ DỊCH nCOV- Vũ Hán  

Ai từng qua Vũ Hán
Vãn cảnh Hoàng Hạc Lâu
Xơi lẩu Dơi khoái khẩu
thả thơ Dương Tử sầu (1)

                  Nào ngờ đâu Trời họa
nCov nhảy dù
Xuân Chuột gieo Cúm lạ
"Thiên tải không du du"...

                  Hán Dương mùi tử khí
Anh Vũ lìa phu thê
Con bệnh tới Âu - Mỹ
Giao thương cũng ê chề .

                  Cả thiên hạ náo loạn
Nguyên Tiêu thơ tự tiêu (2)
n Cov báo động
Trung - Mỹ thời liêu xiêu .

  (1) thơ Trịnh Cốc :
"Dương liễu giang đầu Dương liễu xuân
Dương hoa sầu sát độ giang nhân".
(2) Hội thơ rằm tháng giêng bị hủy bỏ do Dịch Covid - Vũ Hán
   Hà Nội 17, giêng Canh Tý -2020.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội .