Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

 
SỚM MAI
   
                            Tặng Tạ thị Hạnh 
Mỗi sớm mai thức dậy 
nhìn tia nắng dâng đầy 
lòng bồi hồi cảm xúc 
bóng ai từng qua đây 

Mỗi sớm mai thức dậy 
sương mù giăng như mây
nghe sơn ca lảnh lót 
nỗi buồn sao khó khuây

Mỗi sớm mai thức dậy 
nhặt tóc rụng bên thềm 
tuổi đời phai là mấy
trắng mái đầu bạc thêm 

Mỗi sớm mai thức dậy 
tạ ơn Trời thương ban
có một ngày tìm thấy 
sống cuộc đời bình an

              11/09/2020