Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

 
ĐẤT KHÁCH
. Kính gửi thầy Lê Vĩnh Tráng

Trượng phu mộng lớn bình thiên hạ
Sao bạc đầu đất khách ôm trăng
Chiều chiều chân núi bên sóng vỗ
Đâu dễ mộng tàn theo sóng tan

Đã thề quên em thời lãng mạn
Ngày qua sông đó mấy mươi năm
Giang hồ xuôi ngược ta bèo bọt
Mới chợt nhớ về khóc cố nhân

Thì bạn tình ơi thôi đã lỡ
Cố thấu dùm ta chí của ta
Dưới trời  nguyệt ứa trên gươm lệ
Đất khóc đời nhau sương sớm mai

Nhà em bây giờ đông hay Bắc
Lưng còng có chống gậy ngóng trông
Cố xứ làm sao ta về nữa
Núi cao biển rộng với gươm cùn

Núi cao cao quá như ta mộng
Biển rộng nào đâu có đò ngang
Gươm xưa mài hết đời chưa bén
Đất khách đành cam gửi xương tàn.

( VN  1974-1975 )


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 18 tháng 9 năm 2020.