Việt Văn Mới
Việt Văn Mới


BÂY GIỜ NƠI XA ẤY…

Anh bây giờ xa lắc
Em vẫn là em xưa
Về ngang con phố cũ
Nhớ thương mấy cho vừa.

Qua nhà anh thuở ấy
Khung cửa đóng then cài
Thời gian và ly tán
Như vầng trăng chia hai.

Người đi xa mấy nẻo
Phố chôn chân dặm dài
Gió mùa xao xác thổi
Nghe rét về ngang vai.

Bây giờ nơi xa ấy
Tuyết còn bay trắng trời?
Gió lùa qua tóc bạc
Có nghe lòng chơi vơi?


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Denver ngày 06.03.2021.